EL RITUAL DELS PELEGRINS

Quin es el ritual deis Pelegrins?


O, dit en paraules més entenedores: què han de fer els qui van als Pelegrins? Dia que s'han de celebrar, hora d'eixida, vestit, oracions que han de resar, parades que han de fer, etc. Altres peregrinacions paregudes (les de Catí a Sant Pere de Castellfort, o la de les Useres a Sant Joan de Penyagolosa) tenen el que es diu la «Consueta», que és el conjunt de normes per les quals es regeix la rogativa; deis Pelegrins de Portell tampoc hem trobat la Consueta, per tant el que sabem ens ha arribat per la memòria dels que han anat.

Segons el que ens han contat portellans, que han anat de coteros, de cantors, de pelegrins o de majorals, podem descriure la nostra possible Consueta.

Els Pelegrins han d'eixir de l'Esg!ésia de Portell a les quatre del matí el dimarts després de Pasqua de Pentecosta o Pasqua florida, «encara que ploga aigua a cànters»; han de ser dotze homes: el primer ha de ser l'Alcalde o algun regidor ¡ després, per ordre d'edat; I'últim s'anomena el pastor i es distingeix per que porta una campaneta penjada al bastó o bordó. Han d'anar confessats.

La vestimenta deis pelegrins és capa negra (tipus espanyola), «sombrero» negre, camisa blanca, bastó i rosari a la ma dreta agarrant el bastó.

L'ordre de la rogativa és el següent: pendó, creu i cirials, rector i cantors í després els pelegrins amb una separació del rector al primer pelegrí í entre cada pelegrí de 60 passes. Així, separats i sense parlar, han d'anar fins el Pont de la Rambla. Darrere han d'anar dos maxos o cavalls, un per al Rector i I'altre per portar les capes dels pelegrins del Pont de la Rambla fins al canto del Mas d'lbanyes. En eíxe trajecte es para a descansar a les Rambletes i poc després s'han de parar per resar quan es veu I'Ermita de la Mare de Déu de! Cid i al trobar-se en la pedra que recorda la mort d'un pe!egrí. Quan vivien al Mas d'lbanyes, era costum del masover convidar els pelegrins a una copeta d'aiguardent.

En arribar al capdamunt de la costa del Mas d'lbanyes, abans de veure L'Ermita de Sant Pere, es torna a organitzar la processó com a I'eixir de Porteli i així va fins a arribar a l’Ermita. A la porta de l'Ermita cada pelegrí s'ha d'agenollar, besar la pedra de dins del brancal de la porta, aixecar-se i, aguantant el bastó amb la ma esquerra i traient-se el «sombrero» amb la ma dreta, fer una sal utació de cara a Portel!. Després entren a l'Ermita per l'ordre en qué van arribant i es col•loquen al voltant de l'altar amb el «sombrero» posat I comença la Santa Missa, en la qual participen plantats. A la missa assisteixen sols els qui formen la rogativa i després de la missa s'esmorza, es descansa i es pot baixar a Castellfort.

En el recorregut, els pelegrins quan porten la capa i passen per davant d'una ermita, peiró, creu o capelleta han de parar-se i fer una reverència (L'Esperanrça, la Creu del Pont, l'Ermita del Cid, la pedra del pelegrí mort, .la capelleta del Carme, el peiró d'en Blasco i la creu davant de l’Ermita de Sant Pere).

El dinar ha de ser prompte, a les 13.30 o 14.00 hores. A les 16:30 hores ix la Rogativa i es costum donar als pelegrins un got de vi a I'eixir de la porta de l'Ermita.

L'elxida de l'Ermita és en el mateix ordre de I'arribada: pendó, creu i cirials, rector i cantors, i els pelegrins en la separació deguda. I així van fins al canto del Mas d'lbanyes. Allí es trauen les capes i van de camí de tornada, descansant quan es crega convenient, fins arribar a la Creu del Pont. Allí es torna a organitzar la processó fins arribar al Molinet on berenen (en algunes ocasions els majorals deis pelegrins donaven un panet beneït abans que els pelegrins arribaren a berenar).

En acabar de berenar es torna a organitzar la processó, apropant-se al poble, i es paren a la pujada de la Creu de la Llagosta, esperant que es faça poqueta de nit; després van entrant, en ordre i separats, pel pla, i es reuneixen en el pont esperant fer l'entrada.

Al pla de la font s'esperen la creu i els cirials i tots els guions, pendons i peanyes, que han de fer tres reverencies al pendonet, creu i candelers que han anat a Sant Pere i que es paren al començament del pla de la font mirant a I'Ermita; fetes les reverències, les peanyes es col•loquen a la part esquerra mirant a l'Ermita, i el pendonet, les creus, els cantors i el rector entren a l'Ermita i a continuació van entrant els pelegrins amb la separació deguda, amb el muscle i braç dret descoberts i aguantant la capa amb la ma esquerra. Al brancal de la porta de l'Ermita es col•loquen bé la capa i amb el «sombrero» a la ma fan reverencia de cara a l'Ermita i de cara a Sant Pere.

Després, entren a l'Ermita i es van col•locant en ordre al voltant de I'altar. Allí es resen tres Credos i després, precedits pels pendons i les peanyes, pugen fins a l'Església en dues fileres de sis. A l'Església es resa una oració a Sant Pere i el Rector acomiada la Rogativa.

Text: Emili Vinaixa