EL QUE ES RESA I CANTA A LA ROGATIVA

Què es resa i que es canta a la rogativa?


No tenim cap noticia antiga que hi hagués algun cant especial propi del poble, el que es resa és el que es sol resar en totes les processons de rogatives que la norma de l'Església determina.

Al matí a l'Esglésía del poble es resa una oració Exurge Domine i s'invoca Sant Pere. Al començar a caminar s'entonen les Lletanies deis Sants fins a la creu de la Llagosta. Quan es passa per davant de l'Ermita de l'Esperança s'ha de cantar o resar el Regina coeli o la Salve regina. Quan s'arriba a les envistes de l'Ermita del Cid, també es resa el Regina coeli o la Salve regina. Davant la pedra que recorda la mort del pelegrí: un respons per tots els difunts i especialment pels que han estat pelegrins. Quan es torna a formar la processó, al final de la costa del Mas d'lbanyes, fins a Sant Pere, altra vegada es resen les Lletanies dels Sants i quan els pelegrins van entrant un a un a l'Ermita de Sant Pere es va entonant el nom d'un apòstol per cadascun dels pelegrins en forma de lletania.

La missa que se celebra és la dels apòstols Sant Pere i Sant Pau i al final es canten els goigs de Sant Pere. A la vesprada, a I'eixir la processó, també es canten les lletanies fins arribar al començament de la costa del Mas d'lbanyes. En arribar al poble i mentre es fan les reverencies, s'entona en forma de lletania el Sant o I‘advocació de la Mare de Déu que fa la reverència. A I'entrar a l'Ermita els pelegrins i mentre fan les reverencies a la porta, es torna a entonar els noms dels dotze apòstols un a un mentre va entrant cada pelegrí. Dins l'Ermita es resa tres vegades el Credo, i de l'Ermita a l'Església les Iletanies o en silenci. A l'Església es resa una oració a Sant Pere.

Text: Emili Vinaixa