ELS PELEGRINS I LES DONES

Els pelegrins poden veure a les dones?

No sabem el perquè, però pel que ens han contat els pelegrins, excepte quan arriben per la nit al poble, no havien de veure persones de sexe femení. A servir-los el dinar a Sant Pere pujaven i pugen homes. Quan ixen al matí, les dones miren per les finestres o cantonets, però amagades. Això pot semblar una cosa que no esta bé o que esta fora de temps. Potser sí, però ara no és moment de fer judicis sinó de contar què es fa als Pelegrins i això és el que ens han contat i hem vist.

Text: Emili Vinaixa